Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Czcionka:

     Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku. Wśród wielu ważnych, wymagających rozwiązania spraw, przed którymi stanęły władze gminy Błędów, znalazła się również sprawa zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do książki. Powstające wówczas biblioteki miały charakter instytucji samorządowej. Odpowiedzialność za utrzymanie bibliotek spoczywała zarówno na budżecie centralnym, jak i na budżetach lokalnych. Do gmin należało utrzymanie lokali i pensje bibliotekarzy, natomiast finansowanego z budżetu państwa zakupu książek dokonywały biblioteki powiatowe.

Pierwsze 480 książek, z gotowym wydrukiem w inwentarzu, zarejestrowano
20 października 1949 roku. W większości były to wartościowe książki należące do klasyki literatury polskiej i obcej, lektury szkolne, książki popularnonaukowe i dziecięce.

Od początku powstania biblioteka nie miała szczęścia do stałego lokalu. Zmiany lokali wiązały się z ciągłymi remontami i przenoszeniem księgozbioru. Lokale, które mieściły się w prywatnych domach, składały się z jednego – dwóch pomieszczeń, były niedogrzane, zawilgocone. Ze względu na złe warunki księgozbiór często ulegał uszkodzeniu.

Pierwszym kierownikiem biblioteki, od 1 stycznia 1950 roku, była pani Maria Dudzińska. Lata pięćdziesiąte to okres wzmożonej indoktrynacji politycznej i odgórnie sterowanej ingerencji w różne strefy życia społecznego. Ingerencja ta nie ominęła również bibliotek. Z polecenia stosownych instancji politycznych z księgozbioru usuniętych zostało dużo wartościowych pozycji, spowodowało to zubożenie i jałowienie oferty książkowej.
W 1954 r. nowa reforma administracyjna zastąpiła dotychczasowy 4-stopniowy podział (województwo, powiat, gmina, gromada) na strukturę 3-stopniową (województwo, powiat, gromada). W wyniku tego podziału w roku 1955 biblioteka otrzymała miano biblioteki gromadzkiej.

W latach 1955 – 1965 częste zmiany kadrowe i brak kwalifikacji zawodowych zatrudnianych pracowników negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie biblioteki.

W kolejnych latach oprócz podstawowej działalności gromadzenia i udostępniania zbiorów poczyniono prace nad tworzeniem katalogów bibliotecznych.

W 1965 roku pracę w bibliotece objęła pani Józefa Pawlak, pracując niezmiennie do czasu przejścia na emeryturę w1973 r. Był to okres wzmożonej działalności placówki. Powstały liczne punkty biblioteczne. Do końca roku 1970 takich punktów było 12. Punkty biblioteczne były zlokalizowane w większych wsiach i mieściły się w prywatnych domach. Księgozbiór powiększył się do 4119 woluminów. Książki pochodziły głównie z zakupu centralnego. Do końca 1970 roku biblioteka zarejestrowała w siedzibie i w punktach 890 czytelników. Liczba wypożyczeń na koniec roku wyniosła 19556 woluminów. Dzięki istnieniu punktów biblioteka mogła realizować narzucone plany czytelnicze. Większa część czytelników i wypożyczeń była wówczas rejestrowana właśnie w punktach bibliotecznych.

W 1973 roku w związku z kolejną reformą administracji publicznej (likwidacja gromad, nowe granice gmin) biblioteka w Błędowie stała się ponownie biblioteką gminną i zmieniła nazwę na Biblioteka Publiczna Gminy Błędów. Funkcję kierownika pełniła pani Elżbieta Suchecka.

W 1981 roku kierownikiem została pani Barbara Mikołajczyk. Uporządkowana została dokumentacja biblioteki, powstał kompletny katalog alfabetyczny i rzeczowy, katalog tytułowy książek dla dzieci i młodzieży. Biblioteka prowadziła skromną działalność kulturalną i oświatową głównie z dziećmi oraz włączała się do obchodów rocznic i świąt państwowych poprzez wykonywanie gazetek, haseł i wystawek książek.

W 1990 roku, w wyniku przejęcia przez samorząd lokalny, biblioteka otrzymała statut i nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie.

Na przełomie lat 1991/1992, dzięki dobrej woli Wójta, Zarządu i Rady Gminy Błędów biblioteka została przeniesiona do budynku przy ul. Nowy Rynek 13. Nareszcie po 42 latach istnienia zapanowały w miarę godne warunki do funkcjonowania. Przeprowadzono generalny remont, odnowione stare meble biblioteczne nabrały nowego wyglądu, przez co biblioteka, mimo niewielkiego metrażu, stała się estetyczna
i funkcjonalna.

Od 1 października 1995 roku funkcję kierownika biblioteki objęła pani Wiesława Łysiak i pełniła ją do chwili odejścia na emeryturę, tj. do 31 grudnia 1997 r. Od 1 stycznia 1998 r. do 31 sierpnia 2005 r. kierownikiem była pani Aneta Jakubowska.

1 września 2005 roku funkcję kierownika ponownie przejęła pani Barbara Mikołajczyk.

 

KADRA KIEROWNICZA BIBLIOTEKI

1. Maria Dudzińska 1.05.1948 - 15.07.1955

2. Danuta Rutkowska 1.03.1961 - 30.11.1963

3. Helena Gniadzik 15.03.1964 - 8.04.1964

4. Teresa Kępka 8.04.1964 - 1.09.1965

5. Józefa Pawlak 1.09.1965 - 30.11.1973

6. Elżbieta Suchecka 1.12.1973 - 11.04.1981

7. Barbara Krupa 12.04.1981 - 1.10.1995

8. Wiesława Łysiak  1.10.1995 - 31.12.1997

9. Aneta Jakubowska 1.01.1998 - 31.08.2005

10. Barbara Mikołajczyk od 1.09.2005

 

Od 15 lutego 2006 roku biblioteka jako instytucja kultury działa według nowych zasad gospodarki finansowej samodzielnie rozporządzając przydzielonym mieniem.

W 2006 roku biblioteka została objęta programem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji IKONKA, którego głównym celem było zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Program IKONKA polegał na uruchamianiu w bibliotekach publicznych tzw. czytelni internetowych. W ramach tego programu, na początku 2007 roku, biblioteka otrzymała bezpłatnie 3 komputery wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni. Utworzenie czytelni internetowej pozwoliło na poszerzenie oferty bibliotecznej, otwierając przed czytelnikami nowe sposoby pozyskiwania informacji.

Zakup pierwszego komputera i drukarki wiązał się z rozpoczęciem automatyzacji prac bibliotecznych, które w bibliotece głównej na dobre ruszyły w 2008 roku. 

Na koniec 2008 roku zbiory biblioteki łącznie z filiami liczyły 38574 woluminy (co stanowi 494,93 wol. na 100 mieszkańców). Zakupiono 1167 wol. (wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 14,96 wol.). Zarejestrowano 843 czytelników (10,8 % mieszkańców gminy). Wypożyczenia wyniosły 19332 wol. (co stanowiło 247,75 wol. na 100 mieszkańców). Zwiększone zakupy nowości wydawniczych, dzięki dotacji władz samorządowych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły na wzbogacenie księgozbiorów.

Na dzień 20 października 2009 roku przypadł jubileusz 60-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Z tej okazji nasza rodzima poetka podarowała bibliotece wiersz, który warto zacytować.

 

Biblioteka

Patrz: księgi ułożone

rzędem stoją w regałach,

logicznie ustawione 

- bibliotekarce chwała.


 

Możesz tu w każdej porze

przyjść o książkę zapytać

o ludziach, lądach morzach...

bylebyś zechciał czytać,

jest wybór książek duży,

a także map, słowników

i każda ludziom służy,

i cieszy czytelników;

słowami, obrazami,

marszem z historią przez lata,

wymyślnymi skeczami

przybliża piękno świata.

***

Sześćdziesiąt lat dziś mija;

życzymy, jak zwyczaj każe

- placówce, niech się rozwija,

- dwieście lat Pani Barbarze!

Izabela Maria Frasz

dnia 8 września 2009 r.


 

 

                                                   

 

...

Informujemy, że w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biblioteki przyjmuje w piątki w godzinach 15:00 - 16:00.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pogoda