Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin wypożyczalni

Czcionka:

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BŁĘDOWIE

 

§ 1

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. Biblioteka umożliwia również bezpłatne korzystanie z Internetu.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a. okazać dokument tożsamości aktualnie ważny, (dowód osobisty lub legitymację),

b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Czytelnik podpisując zobowiązanie, jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w zbiorze danych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie i na przetwarzanie tych danych w celach własnych biblioteki zgodnych z działalnością.

5. Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych przechowywanych w zbiorze danych biblioteki zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ewentualne ich poprawienie.

6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i jedzenia.

10. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę na wieszaku.

 

§ 2

1. Wypożyczać można jednocześnie 3 książki popularnonaukowe lub 3 woluminy z działu beletrystyki.

2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 21 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego pozycja.

7. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

 

§ 3

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 4

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki,

powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

  • Wysokość odszkodowania ustala kierownik biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

  • Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

  • Czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.

 

§ 5

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 2 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 2,00 od książki za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Książki skarg i wniosków lub składać ustnie Dyrektorowi Biblioteki.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy w Błędowie.

...

Informujemy, że w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biblioteki przyjmuje w piątki w godzinach 15:00 - 16:00.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pogoda